Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 2)

Delphi دلفی

دانلود پارکینگ با delphi

پروژه دانلود پارکینگ با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود پارکینگ با delphi داخل داکیومنت …

Read More »

دانلود ویدیو کلوپ با delphi

پروژه دانلود ویدیو کلوپ با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود ویدیو کلوپ با delphi …

Read More »

دانلود انبارداری با delphi

پروژه دانلود انبارداری با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود انبارداری با delphi داخل داکیومنت …

Read More »

دانلود مدیریت لیگ فوتبال جام خلیج فارس با delphi

پروژه دانلود مدیریت لیگ فوتبال جام خلیج فارس با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود …

Read More »

دانلود حلقه های هانوی Hanoi Tower با delphi

این برنامه بسیار ساده برای درک بهتر دانشجویان طراحی شده و به جای استفاده از حلقه های گرافیکی از متن برای نشان دادن موقعیت حلقه ها استفاده کرده است در داکیومنت پروژه خطوط برنامه به زبان ساده توضیح داده شده است و قابل قبول اساتید می باشد برنامه قابلیت آن …

Read More »

دانلود دبیرستان غیر انتفاعی با delphi

پروژه دانلود دبیرستان غیر انتفاعی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود دبیرستان غیر انتفاعی …

Read More »