Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 20)

Delphi دلفی

دانلود taxi در اس کیو ال با delphi

پروژه دانلود taxi در اس کیو ال با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود taxi …

Read More »

دانلود فروشگاه کالا با delphi

پروژه دانلود فروشگاه کالا با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود فروشگاه کالا با delphi …

Read More »

دانلود آزمایشگاه با delphi

پروژه دانلود آزمایشگاه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود آزمایشگاه با delphi داخل داکیومنت …

Read More »

دانلود بالاترین نسبت پاسخ با delphi

مقدمه : همانطور که می دانید الگوریتم های زمانبندی متعددی برای تخصیص زمان cpu به فرایند ها در سیستم عامل وجود دارد. الگوریتم زمانبندی بالاترین نسبت پاسخ یا همان HRRN یکی از بهینه ترین الگوریتم های مشخص شده در کتاب سیستم عامل می باشد پروژه دانلود بالاترین نسبت پاسخ با …

Read More »

دانلود کتابخانه پیشرفته با delphi

پروژه دانلود کتابخانه پیشرفته با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود کتابخانه پیشرفته با delphi …

Read More »

دانلود فروشگاه طلا و جواهر با delphi

پروژه دانلود فروشگاه طلا و جواهر با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود فروشگاه طلا …

Read More »

دانلود باشگاه football با delphi

پروژه دانلود باشگاه football با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود باشگاه football با delphi …

Read More »

دانلود مطب پزشک با delphi

پروژه دانلود مطب پزشک با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود مطب پزشک با delphi …

Read More »

دانلود حسابداری با delphi

پروژه دانلود حسابداری با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود حسابداری با delphi داخل داکیومنت …

Read More »