Breaking News
Home / Delphi دلفی (page 5)

Delphi دلفی

دانلود بقالی یا سوپرمارکت با delphi

پروژه دانلود بقالی یا سوپرمارکت با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود بقالی یا سوپرمارکت …

Read More »

دانلود فروشگاه وسایل خانگی با delphi

پروژه دانلود فروشگاه وسایل خانگی با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود فروشگاه وسایل خانگی …

Read More »

دانلود مدرسه با delphi

پروژه دانلود مدرسه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود مدرسه با delphi داخل داکیومنت …

Read More »

دانلود برنامه ریزی زمان بندی کارها با delphi

پروژه دانلود برنامه ریزی زمان بندی کارها با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود برنامه …

Read More »