Breaking News
Home / پاور دیزاینر ( Power Designer ) (page 4)

پاور دیزاینر ( Power Designer )

دانلود فروشگاه تابلو فرش با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروشگاه تابلو فرش با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروشگاه تابلو فرش با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود مدرسه غیر انتفاعی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود مدرسه غیر انتفاعی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود مدرسه غیر انتفاعی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود باربری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود باربری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود باربری با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود فروشگاه طلا ، جواهرات ، بدلیجات و زیورالات با Power Designer

 پروژه بانک اطلاعاتی دانلود فروشگاه طلا ، جواهرات ، بدلیجات و زیورالات با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود فروشگاه طلا ، جواهرات ، بدلیجات و …

Read More »

دانلود پایگاه داده دفتر هواپیمایی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود پایگاه داده دفتر هواپیمایی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود پایگاه داده دفتر هواپیمایی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال …

Read More »

دانلود دادگاه با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود دادگاه با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود دادگاه با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود باشگاه در اس کیو ال با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود باشگاه در اس کیو ال با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود باشگاه در اس کیو ال با Power Designer تا سطح …

Read More »

دانلود هتل با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود هتل با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود هتل با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود مطب با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود مطب با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود مطب با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »