Breaking News
Home / پایگاه داده SQL (page 5)

پایگاه داده SQL

دانلود فروش میز و تجهیزات اداری با SQLServer

پروژه دانلود فروش میز و تجهیزات اداری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروش میز و تجهیزات اداری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود فروش گیاهان دارویی با SQLServer

پروژه دانلود فروش گیاهان دارویی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروش گیاهان دارویی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود لوازم التحریر با SQLServer

پروژه دانلود لوازم التحریر با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود لوازم التحریر با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود باشگاه فوتبال با SQLServer

پروژه دانلود باشگاه فوتبال با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود باشگاه فوتبال با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود تور گردشگری با SQLServer

پروژه دانلود تور گردشگری با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود تور گردشگری با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود باشگاه بدنسازی با SQLServer

پروژه دانلود باشگاه بدنسازی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود باشگاه بدنسازی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود نوشت افزار با SQLServer

پروژه دانلود نوشت افزار با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود نوشت افزار با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »