Breaking News

دانلود فروشگاه لوازم خانگی با RationalRose

پروژه دانلود فروشگاه لوازم خانگی با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها داخل …

Read More »

دانلود وب سایت اخبار با php

پروژه دانلود وب سایت اخبار با php با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت پی اچ پی ( PHP ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی …

Read More »

دانلود ذخیره لیست اطلاعات دانشگاه ها با VisualBasic

پروژه دانلود ذخیره لیست اطلاعات دانشگاه ها با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود …

Read More »

دانلود تغذیه دانشجویی با asp.net

پروژه دانلود تغذیه دانشجویی با asp.net با استفاده از تکنولوژی و زبان برنامه نویسی ای اس پی دات نت ( Asp.Net ) و سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل …

Read More »

دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer

پروژه دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود آموزش دانشگاه با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود بنگاه املاک با ER

پروژه دانلود بنگاه املاک با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود بنگاه املاک با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود آجیلی با VisualBasic

پروژه دانلود آجیلی با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود آجیلی با VisualBasic داخل …

Read More »

دانلود فروش کامپیوتر با SQLServer

پروژه دانلود فروش کامپیوتر با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود فروش کامپیوتر با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود پارکینگ با delphi

پروژه دانلود پارکینگ با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود پارکینگ با delphi داخل داکیومنت …

Read More »