Breaking News

دانلود سوپر مارکت با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود سوپر مارکت با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود سوپر مارکت با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود شورای حل اختلاف با c sharp

پروژه دانلود شورای حل اختلاف با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود شورای …

Read More »

دانلود کتاب خانه و امانت کتاب با RationalRose

پروژه دانلود کتاب خانه و امانت کتاب با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس …

Read More »

دانلود کتاب فروشی با RationalRose

پروژه دانلود کتاب فروشی با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها داخل داکیومنت …

Read More »

دانلود بایگانی دانشگاه با VisualBasic

پروژه دانلود بایگانی دانشگاه با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود بایگانی دانشگاه با …

Read More »

دانلود مبل فروشی با ER

پروژه دانلود مبل فروشی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود مبل فروشی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود انبار با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود انبار با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود انبار با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »