Breaking News

دانلود انبار داری با ER

پروژه دانلود انبار داری با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود انبار داری با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود لیست اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با RationalRose

پروژه دانلود لیست اطلاعات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های …

Read More »

دانلود سیستم دبیرخانه آنلاین با asp.net

پروژه دانلود سیستم دبیرخانه آنلاین با asp.net با استفاده از تکنولوژی و زبان برنامه نویسی ای اس پی دات نت ( Asp.Net ) و سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به …

Read More »

دانلود کارگزاری آنلاین با ER

پروژه دانلود کارگزاری آنلاین با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود کارگزاری آنلاین با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود سیستم دبیرستان با ER

پروژه دانلود سیستم دبیرستان با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود سیستم دبیرستان با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود پارکینگ با c

پروژه دانلود پارکینگ با c یک پروژه بسیار خوب و در سطح دانشجویی می باشد، این پروژه به گونه ای طراحی شده است که ساده، زیبا و قابل درک برای دانشجویان باشد. محتویات و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به …

Read More »

دانلود مرتب سازی سریع quick sort با c

پروژه دانلود مرتب سازی سریع quick sort با c یک پروژه بسیار خوب و در سطح دانشجویی می باشد، این پروژه به گونه ای طراحی شده است که ساده، زیبا و قابل درک برای دانشجویان باشد. محتویات و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان …

Read More »