Breaking News

دانلود ثبت نام دانشجویان با Access

پروژه دانلود ثبت نام دانشجویان با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود ثبت نام دانشجویان با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »

دانلود فروش کتاب با VisualBasic

پروژه دانلود فروش کتاب با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود فروش کتاب با …

Read More »

دانلود مدیریت بیمارستان با c sharp

پروژه دانلود مدیریت بیمارستان با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود مدیریت بیمارستان …

Read More »

دانلود وب سایت اخبار آنلاین با RationalRose

پروژه دانلود وب سایت اخبار آنلاین با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس ها …

Read More »

دانلود شرکت تولید نرم افزار با Access

پروژه دانلود شرکت تولید نرم افزار با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود شرکت تولید نرم افزار با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود ارسال و دریافت فایل در شبکه با VisualBasic

در این برنامه با استفاده از تکنیکی ساده فایل را در شبکه به کامپیوتر دیگر انتقال می دهیم و به برای ارسال فایل کافیست آن را انتخاب کرده و ارسال را بزنید، نکته مهم این برنامه این است که هر دو کامپیوتر باید این برنامه را اجرا کنند تا ارسال …

Read More »