Breaking News

دانلود مهمانپذیر با delphi

پروژه دانلود مهمانپذیر با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود مهمانپذیر با delphi داخل داکیومنت …

Read More »

دانلود سیستم دبیرستان با SQLServer

پروژه دانلود سیستم دبیرستان با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود سیستم دبیرستان با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و …

Read More »

دانلود وب سایت آذربایجان پیشرفته با html

پروژه دانلود وب سایت آذربایجان پیشرفته با html با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت اچ تی ام ال ( HTML ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که …

Read More »

دانلود فروش زیورآلات نقره با ER

پروژه دانلود فروش زیورآلات نقره با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروش زیورآلات نقره با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود انبار داری مدل متوسط با delphi

پروژه دانلود انبار داری مدل متوسط با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود انبار داری …

Read More »

دانلود مدیریت کمدهای دانشگاه با VisualBasic

پروژه دانلود مدیریت کمدهای دانشگاه با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود مدیریت کمدهای …

Read More »

دانلود آموزشگاه رانندگی در sql با VisualBasic

پروژه دانلود آموزشگاه رانندگی در sql با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود آموزشگاه …

Read More »

دانلود سایت دفترچه تلفن آنلاین با html

پروژه دانلود سایت دفترچه تلفن آنلاین با html با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت اچ تی ام ال ( HTML ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که …

Read More »