Breaking News

دانلود تور جهانگردی با php

پروژه دانلود تور جهانگردی با php با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت پی اچ پی ( PHP ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی بخشهای …

Read More »

دانلود وب سایت دانلود مقالات با enterprise architect

پروژه دانلود وب سایت دانلود مقالات با enterprise architect با استفاده از اینترپرایز آرشیتکت ( enterprise architect ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس …

Read More »

دانلود ریشه یابی به روش وتری با matlab

پروژه دانلود ریشه یابی به روش وتری با matlab با استفاده از متلب ( Matlab ) طراحی و تنظیم شده است. محتویات و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی کد های آن داخل داکیومنت به …

Read More »

دانلود شرکت نرم افزاری با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود شرکت نرم افزاری با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود شرکت نرم افزاری با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود سایت استاد در sql با php

پروژه دانلود سایت استاد در sql با php با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت پی اچ پی ( PHP ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات …

Read More »

دانلود تحلیل بنگاه آژانس تهیه مسکن با RationalRose

پروژه دانلود تحلیل بنگاه آژانس تهیه مسکن با RationalRose با استفاده از رشنال رز ( Rational Rose ) طراحی و تنظیم شده است. نمودار ها و محتویات این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات و سناریو های تمامی یوزکیس …

Read More »

دانلود سایت آژانس مسافرتی با php

پروژه دانلود سایت آژانس مسافرتی با php با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت پی اچ پی ( PHP ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی …

Read More »

دانلود بلیط قطار با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود بلیط قطار با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود بلیط قطار با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و …

Read More »

دانلود فروش وسایل صوتی و تصویری با php

پروژه دانلود فروش وسایل صوتی و تصویری با php با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت پی اچ پی ( PHP ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که …

Read More »