Breaking News

دانلود حسابداری خانواده با ER

پروژه دانلود حسابداری خانواده با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود حسابداری خانواده با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی …

Read More »

دانلود فروش در sql با ER

پروژه دانلود فروش در sql با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود فروش در sql با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید …

Read More »

دانلود وب سایت انتخاب واحد دانشگاه با php

پروژه دانلود وب سایت انتخاب واحد دانشگاه با php با استفاده از زبان و محیط طراحی وب سایت پی اچ پی ( PHP ) طراحی و تنظیم شده است. طراحی و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که …

Read More »

دانلود حساب کتاب خانه با سیستم 3 لایه با c sharp

پروژه دانلود حساب کتاب خانه با سیستم 3 لایه با c sharp با استفاده از زبان برنامه نویسی سی شارپ ( c# ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس …

Read More »

دانلود ضرب زنجیره‌ ماتریس ها با c

پروژه دانلود ضرب زنجیره‌ ماتریس ها با c یک پروژه بسیار خوب و در سطح دانشجویی می باشد، این پروژه به گونه ای طراحی شده است که ساده، زیبا و قابل درک برای دانشجویان باشد. محتویات و سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می …

Read More »

دانلود حمل اثاثیه منزل با VisualBasic

پروژه دانلود حمل اثاثیه منزل با VisualBasic با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ( VB ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود حمل اثاثیه …

Read More »

دانلود کتابخانه دانشگاه با delphi

پروژه دانلود کتابخانه دانشگاه با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود کتابخانه دانشگاه با delphi …

Read More »

دانلود آموزشگاه آزاد با delphi

پروژه دانلود آموزشگاه آزاد با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود آموزشگاه آزاد با delphi …

Read More »