Breaking News

دانلود آژانس تاکسی تلفنی با Power Designer

پروژه بانک اطلاعاتی دانلود آژانس تاکسی تلفنی با Power Designer که با پاور دیزاینر ( Power Designer ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول پایگاه داده دانلود آژانس تاکسی تلفنی با Power Designer تا سطح 3NF نرمال سازی شده …

Read More »

دانلود آلبوم تصاویر با vb.net

پروژه دانلود آلبوم تصاویر با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود آلبوم تصاویر …

Read More »

دانلود باربری با delphi

پروژه دانلود باربری با delphi با استفاده از زبان برنامه نویسی دلفی ( Delphi ) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود باربری با delphi داخل داکیومنت …

Read More »

دانلود فروشگاه لب تاپ با vb.net

پروژه دانلود فروشگاه لب تاپ با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود فروشگاه …

Read More »

دانلود پایگاه داده سازمان هواشناسی با SQLServer

پروژه دانلود پایگاه داده سازمان هواشناسی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود پایگاه داده سازمان هواشناسی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها …

Read More »

دانلود کاریابی با ER

پروژه دانلود کاریابی با ER یک نمودار ای آر کامل می باشد که بر اساس استاندارد ها و اصول اصلی درس پایگاه داده طراحی و نوشته شده است. تمامی موجودیت های دانلود کاریابی با ER تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی …

Read More »

دانلود قرض الحسنه با vb.net

پروژه دانلود قرض الحسنه با vb.net با استفاده از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net) طراحی و تنظیم شده است. سورس کد این پروژه بسیار ساده و قابل درک برای تمامی دانشجویان می باشد و به دلیل این که توضیحات تمامی سورس کد پروژه دانلود قرض الحسنه …

Read More »

دانلود دانشگاه در sql با Access

پروژه دانلود دانشگاه در sql با Access با استفاده از برنامه اکسس ( Access ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد. تمامی جداول دانلود دانشگاه در sql با Access تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های …

Read More »