Breaking News
Home / پایگاه داده SQL / دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer

دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و طراحی شده است و دارای نمودار ای آر ( ER ) می باشد.

تمامی جداول دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer تا سطح 3NF نرمال سازی شده است و در آنها کلید های اصلی و خارجی مشخص شده و ارتباط بین جداول در نمودار ای آر و در داخل sql server رسم شده است. پروژه دارای نمودار ارتباط بین جداول ( ERD ) می باشد که در آن روابط یک به یک و یا یک به چند بین جداول به طور کامل نمایش داده شده است.

این پروژه دارای یک داکیومت 50 صفحه ای می باشد که در آن ساختار جداول، نحوه ایجاد آنها و ساختار نمودار ER و… به طور کامل تشریح شده است.

بانک اطلاعاتی دانلود مدرسه غیر انتفاعی با SQLServer یک پروژه بسیار مناسب برای درس آزمایشگاه پایگاه داده می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

دانلود آجیلی با SQLServer

پروژه دانلود آجیلی با SQLServer با استفاده از برنامه اسکیوال ( sql ) نوشته و …